Technologia. Opieka zdrowotna. Energia. Cambria.

Rockville jest domem dla wielu korporacyjnych (i regionalnych) biur i agencji rz?dowych w bran?y technologii, opieki zdrowotnej i energii. Spotkanie ze wspó?pracownikami, dostawcami i klientami jest kluczowym elementem w utrzymaniu rozwoju tych dyscyplin. I tu w?a?nie wchodzimy.

Rozumiemy szczegó?y wymagane do tego, aby spotkania w jednym z tych dynamicznych bran? by?y produktywne. Niezale?nie od tego, czy jest to grupa pokoi w centrum Rockville, czy te? najnowocze?niejsza sala spotka? dla maksymalnie 130 uczestników, rozpocz?cie udanego spotkania jest jednym klikni?ciem.

Aby zobaczy? nasz? przestrze? spotka? i udogodnienia, kliknij tutaj .

Aby sprawdzi? miejsce dla 10 lub wi?cej pokoi lub kliknij tutaj .