?niadanie, parking i punkty!

To proste. Wiesz, ?e nie jeste? osob?, która omija ?niadanie, wi?c zarezerwuj teraz i rozpocznij poranki w podró?y z ?niadaniem na jedn? w naszej restauracji, Ko?o Spo?eczno?ciowe, wliczone w cen?. Nie zapomnij o 500 bonusowych wyborach Choice Choice i darmowym parkingu.

Zobacz wi?cej

Pakiet Rz?dowy dla Diem

Skorzystaj ze ?niadania, parkingu, 20% zni?ki na kupon na posi?ki i napoje oraz 1000 punktów premii za wybór w wyborach - wszystko w obowi?zuj?cej stawce rz?du za diet?.

Zobacz wi?cej

Zakup z wyprzedzeniem

Wymagane jest cz?onkostwo w pakiecie Choice. Jest to wcze?niejszy zakup, który nale?y zrealizowa? z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, czyli stawk? przedp?acon?, która kwalifikuje si? do przyznania punktów przywileju wyboru lub nagrody linii lotniczej. Brak zwrotów w przypadku anulowania lub zmiany.

Zobacz wi?cej

1000 punktów premiowych za wybór

Szukasz hoteli w Rockville MD, które mają świetną ofertę? Nie szukaj dalej. Ta stawka obejmuje 1000 punktów bonusowych Choice Choice podczas jednego pobytu. Punkty bonusowe zostaną dodane do konta członkowskiego w ciągu 72 godzin od kasy.

Zobacz więcej

2 Noce, 10% zni?ki

Opłaty w zależności od dostępności i rabatu nie mogą być łączone z żadną inną ofertą lub zniżką. Rezerwacja musi być dokonana co najmniej 7 dni wcześniej. Nie można łączyć z żadną inną ofertą lub zniżką.

Zobacz więcej