Sprawiamy, ?e podró?owanie w interesach rz?du jest przyjemne ... i satysfakcjonuj?ce. Nasz pakiet Government Per Diem obejmuje:

  • Bezp?atne gor?ce ?niadanie
  • Bezp?atny parking
  • 20% zni?ki w naszej restauracji - Social Circle
  • 1000 bonusowych punktów wyboru przywilejów
  • Równie? dobre dla podró?y rekreacyjnych dla rz?dowych, wojskowych i emerytowanych wojskowych