• shutterstock_380432806.jpg

Nó đơn giản. Bạn biết bạn không phải là người bỏ bữa sáng, vì vậy hãy đặt ngay bây giờ và thưởng thức bữa sáng trên chúng tôi. Nó trả tiền để được một sinh vật của thói quen ... hoặc một sucker cho bữa ăn sáng khi người khác đang làm nấu ăn. Đừng quên 500 Điểm ưu đãi Ưu đãi và chỗ đậu xe miễn phí. Phiếu ăn sáng là tốt cho một người trong Social Circle, nhà hàng của khách sạn.

Dựa trên tính khả dụng.

Không thể kết hợp với bất kỳ đề nghị hoặc giảm giá nào khác.