Chúng tôi thực hiện đi du lịch về niềm vui kinh doanh của chính phủ ... và khen thưởng. Chính phủ của chúng tôi bao gồm:

  • Bữa sáng nóng miễn phí
  • Đỗ xe miễn phí
  • Giảm 20% trong nhà hàng của chúng tôi - Social Circle
  • 1.000 điểm thưởng ưu đãi
  • Cũng tốt cho du lịch giải trí cho chính phủ, quân đội và các cá nhân quân đội đã nghỉ hưu