Vị trí lý tưởng cho các cuộc họp và các cuộc tụ họp xã hội cho khoảng 106 người. Cho dù bạn đang tìm kiếm phòng nghỉ cho những người đến từ ngoài thành phố ... không gian chức năng ... hoặc cả hai, hãy để Rockville của khách sạn đầu tiên (và chỉ) thành phố là sự lựa chọn đầu tiên của bạn. Chúng tôi chỉ cách Metrorail hai khối, và chỉ một cú nhấp chuột từ một sự kiện đáng nhớ.

Để biết thêm thông tin, hãy điền thông tin dưới đây hoặc gọi 301.978-7235 hoặc gửi email cho chúng tôi.

Lưu ý: Không nên tiết lộ thông tin cá nhân hoặc thanh toán trong yêu cầu của bạn.